Wykaz osób, w stosunku do których Krajowa Rada Sądownictwa na posiedzeniu w dniach 14 – 18 lutego 2022 roku podjęła uchwały w przedmiocie rozpoznania odwołań sędziów i asesorów sądowych od podziału czynności.

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 15 - 18 lutego 2022 r. - będą rozpatrywane następujące zgłoszenia kandydatów

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 15 - 18 lutego 2022 r. - będą rozpatrywane zastrzeżenia następujących kandydatów

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 15 - 18 lutego 2022 r. - będą rozpatrywane oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 15 - 18 lutego 2022 r. - będą rozpatrywane odwołania sędziów od podziału czynności 

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 15 - 18 lutego 2022 r. - będą rozpatrywane cofnięcia następujących kandydatów

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 15 - 18 lutego 2022 r. będą rozpatrywane postępowania w przedmiocie stanu spoczynku sędziów