Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 31 stycznia 2022 r. będą rozpatrywane postępowania w przedmiocie stanu spoczynku sędziów

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach  18 - 21 stycznia 2022 r. - będą rozpatrywane następujące zgłoszenia kandydatów.

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 18 - 21 stycznia 2022 r. - będą rozpatrywane wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 18 - 21 stycznia 2022 r. - będą rozpatrywane oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska.

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 18 - 21 stycznia 2022 r. - będą rozpatrywane odwołania sędziów od podziału czynności.

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 18 - 21 stycznia 2022 r. - będą rozpatrywane cofnięcia następujących kandydatów.

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 18 - 21 stycznia 2022 r. będą rozpatrywane postępowania w przedmiocie stanu spoczynku sędziów.