Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 14 - 17 grudnia  2021 r. będą rozpatrywane postępowania w przedmiocie stanu spoczynku sędziów

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 14 - 17 grudnia 2021 r. - będą rozpatrywane wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 14 - 17 grudnia 2021 r. - będą rozpatrywane cofnięcia następujących kandydatów

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 14 - 17 grudnia 2021 r. - będą rozpatrywane odwołania sędziów od podziału czynności

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 14 - 17 grudnia 2021 r. - będą rozpatrywane oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach  14 - 17 grudnia 2021 r. - będą rozpatrywane następujące zgłoszenia kandydatów