Data wydarzenia: 10-02-23

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym

Data wydarzenia: 10-02-23

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wysokości ryczałtu przysługującego asystentowi rodziny za udział w posiedzeniu albo rozprawie

Data wydarzenia: 08-02-23

w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw

Data wydarzenia: 11-01-23

w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym
(druk sejmowy nr 2050)

Data wydarzenia: 10-01-23

w sprawie środków tymczasowych (interim measures) zastosowanych w skargach rozpoznawanych przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka:


- Leszczyńska-Furtak p. Polsce (skarga nr 39471/22),

- Gregajtys p. Polsce (skarga nr 39477/22),

- Piekarska-Drążek p. Polsce (skarga nr 44068/22).