Data wydarzenia: 20-10-22

w przedmiocie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych

Data wydarzenia: 20-10-22

w przedmiocie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania badań na obecność substancji psychoaktywnej w organizmie skazanego pozbawionego wolności

 

Data wydarzenia: 20-10-22

w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

 

Data wydarzenia: 20-10-22

w przedmiocie wyboru przedstawiciela w Radzie Konsultacyjnej Sędziów Europejskich

Data wydarzenia: 18-10-22

w przedmiocie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Wojskowych