Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 12 - 15 października  2021 r. będą rozpatrywane postępowania w przedmiocie stanu spoczynku następujących sędziów

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 21 - 24 września 2021 r. - będą rozpatrywane następujące zgłoszenia kandydatów

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 21 - 24 września 2021 r. - będą rozpatrywane cofnięcia następujących kandydatów

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 21 - 24 września 2021 r. - będą rozpatrywane sprawy o ponowne rozpatrzenie wniosków

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 21 - 24 września 2021 r. - będą rozpatrywane zastrzeżenia następujących kandydatów

 

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 21 - 24 września 2021 r. będą rozpatrywane postępowania w przedmiocie stanu spoczynku następujących sędziów

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 7 - 10 września 2021 r. - będą rozpatrywane następujące zgłoszenia kandydatów