Data wydarzenia: 11-12-20

w przedmiocie projektów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości zmieniających rozporządzenia w sprawie: przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych; ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sadów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw

Data wydarzenia: 08-12-20

w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

Data wydarzenia: 19-11-20

w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw
(druk sejmowy nr 719)

Data wydarzenia: 19-11-20

w przedmiocie komisyjnego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego

Data wydarzenia: 19-11-20

w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw