Data wydarzenia: 14-10-19

STANOWISKO
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 14 października 2019 r.

Data wydarzenia: 14-10-19

dotyczące zarzutów publikowania antysemickich treści przez sędziego Jarosława Dudzicza

Data wydarzenia: 03-10-19


w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie utworzenia Sądu Okręgowego w Rybniku

Data wydarzenia: 03-10-19


w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw

Data wydarzenia: 03-10-19


w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych