Data wydarzenia: 10-09-20

w przedmiocie senatorskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Data wydarzenia: 10-09-20

w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

Data wydarzenia: 10-09-20

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu (A 412)

Data wydarzenia: 20-08-20

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem rejestru

 

Data wydarzenia: 20-08-20

w przedmiocie rządowego projektu ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich