Data wydarzenia: 18-11-20

w przedmiocie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym.

Data wydarzenia: 30-10-20

w przedmiocie projektu ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Data wydarzenia: 30-10-20

w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy.

Data wydarzenia: 30-10-20

w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o Rzeczniku Praw Zwierząt.

Data wydarzenia: 30-10-20

w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.