Data wydarzenia: 10-07-20

w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.

Data wydarzenia: 10-07-20

w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Data wydarzenia: 10-07-20

w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami

Data wydarzenia: 10-07-20

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności.

Data wydarzenia: 10-07-20

w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy – o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw