Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 21 - 24 września 2021 r. będą rozpatrywane postępowania w przedmiocie stanu spoczynku następujących sędziów

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 7 - 10 września 2021 r. - będą rozpatrywane następujące zgłoszenia kandydatów

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 7 - 10 września 2021 r. - będą rozpatrywane sprawy o ponowne rozpatrzenie wniosków 

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 7 - 10 września 2021 r. - będą rozpatrywane zastrzeżenia następujących kandydatów

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 7 - 10 września 2021 r. - będą rozpatrywane oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska sędziego

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 7 - 10 września 2021 r. - będą rozpatrywane odwołania od podziału czynności asesora i sędziego 

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 7 - 10 września 2021 r. - będą rozpatrywane cofnięcia następujących kandydatów.