Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 27 - 30 lipca 2021 r. - będą rozpatrywane sprawy o ponowne rozpatrzenie wniosków

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 27 - 30 lipca 2021 r. - będą rozpatrywane następujące zgłoszenia kandydatów

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 13 - 16 lipca 2021 r. - będą rozpatrywane następujące zgłoszenia kandydatów 

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 13 - 16 lipca 2021 r. - będą rozpatrywane sprawy o ponowne rozpatrzenie wniosków

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 13 - 16 lipca 2021 r. - będą rozpatrywane zastrzeżenia następujących kandydatów

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 13 - 16 lipca 2021 r. - będą rozpatrywane wnioski o powrót na poprzednio zajmowane stanowisko

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 13 - 16 lipca 2021 r. - będą rozpatrywane odwołania od podziału czynności asesora i sędziego