Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 7 - 10 września 2021 r. będą rozpatrywane postępowania w przedmiocie stanu spoczynku następujących sędziów.

Wykaz osób, w stosunku do których Krajowa Rada Sądownictwa na posiedzeniu w dniach 27 – 30 lipca 2021 roku podjęła uchwały w przedmiocie rozpoznania odwołań sędziów i asesorów sądowych od podziału czynności.

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 27 - 30 lipca 2021 r. - będą rozpatrywane cofnięcia następujących kandydatów

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 27 - 30  lipca 2021 r. - będą rozpatrywane oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska sędziego

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 27-30 lipca 2021 r. - będą rozpatrywane odwołania od podziału czynności asesora i sędziego

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 27-30 lipca 2021 r. - będą rozpatrywane wnioski o powrót na poprzednio zajmowane stanowisko

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 27 - 30 lipca 2021 r. - będą rozpatrywane zastrzeżenia następujących kandydatów