Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 9 - 19 maja 2023 r. będą rozpatrywane sprawy w przedmiocie przeniesienia w stan spoczynku

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 9 - 19 maja 2023 r. będzie rozpatrywana sprawa w przedmiocie wniosku o powrót na poprzednio zajmowane stanowisko sędziego

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 9 - 19 maja 2023 r. będzie rozpatrywana sprawa w przedmiocie ponownego rozpatrzenia sprawy

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 9 - 19 maja 2023 r. będą rozpatrywane sprawy w przedmiocie odwołania od zmiany podziału czynności

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 9 - 19 maja 2023 r. będą rozpatrywane sprawy w przedmiocie oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 9 - 19 maja 2023 r. będą rozpatrywane następujące zgłoszenia kandydatów