Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach  5 - 8 września 2023 r. będą rozpatrywane sprawy w przedmiocie odwołania od zmiany podziału czynności

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 5 - 8 września 2023 r. będą rozpatrywane sprawy w przedmiocie oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 5 - 8 września 2023 r. będą rozpatrywane sprawy w przedmiocie ponownego wniosku o przeniesienie w stan spoczynku

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 22-25 sierpnia 2023 r. będą rozpatrywane sprawy w przedmiocie przeniesienia w stan spoczynku

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 22-25 sierpnia 2023 r. będą rozpatrywane sprawy w przedmiocie oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 22-25 sierpnia 2023 r. będą rozpatrywane sprawy w przedmiocie odwołania od zmiany podziału czynności

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 22-25 sierpnia 2023 r. będą rozpatrywane następujące zgłoszenia kandydatów