Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 7 - 10 listopada 2023 r. będzie rozpatrywany ponownie wniosek egzaminowanego aplikanta  o mianowanie na stanowisko asesora sądowego

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 7 - 10 listopada 2023 r. będą rozpatrywane sprawy w przedmiocie przejścia i przeniesienia sędziego w stan spoczynku:

Aktualizacja listy kandydatów na stanowisko sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego - MP z 2022 r., poz. 358

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 23 - 27  października 2023 r. będą rozpatrywane następujące zgłoszenia kandydatów 

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 23 - 27  października 2023 r. będą rozpatrywane sprawy w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia zgłoszeń na wolne stanowisko sędziowskie

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 23 - 27  października 2023 r. będzie rozpatrywana sprawa w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia zgłoszenia na wolne stanowisko asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach  23 - 27 października 2023 r. będą rozpatrywane sprawy w przedmiocie odwołania od zmiany podziału czynności