Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 5-15 listopada 2023 r. będzie rozpatrywana sprawa  o ponowne rozważenie wniosku 

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 5 -15 grudnia 2023 r. będą rozpatrywane sprawy w przedmiocie przejścia i przeniesienia sędziego w stan spoczynku

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 21 - 24 listopada 2023 r. będą rozpatrywane następujące zgłoszenia kandydatów - aktualizacja dotyczy kandydatów do Naczelnego Sądu Administracyjnego

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 21 - 24 listopada 2023 r. będą rozpatrywane sprawy w przedmiocie przejścia i przeniesienia sędziego w stan spoczynku

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach  21 - 24 listopada 2023 r. będą rozpatrywane sprawy w przedmiocie odwołania od zmiany podziału czynności

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 21 - 24 listopada 2023 r. będą rozpatrywane sprawy w przedmiocie wyrażenia zgody na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 21 - 24 listopada 2023 r. będzie rozpatrywana sprawa w przedmiocie o ponowne rozpatrzenie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego