Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 7 - 10 lutego 2023 r. będą rozpatrywane oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska przez sędziego

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 7 - 10 lutego 2023 r. będą rozpatrywane postępowania w przedmiocie stanu spoczynku sędziów

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 17 - 20 stycznia 2023 r. będą rozpatrywane następujące zgłoszenia kandydatów

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 17 - 20 stycznia 2023 r. będą rozpatrywane cofnięcia następujących kandydatów

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 17 - 20 stycznia 2023 r. będą rozpatrywane zastrzeżenia następujących kandydatów

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 17 - 20 stycznia 2023 r. będą rozpatrywane oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska przez sędziego

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 17 - 20 stycznia 2023 r. będą rozpatrywane odwołania sędziów od podziału czynności