Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 5 - 15 grudnia 2023 r. będą rozpatrywane następujące zgłoszenia kandydatów 

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 5 - 15 grudnia 2023 r. będą rozpatrywane sprawy w przedmiocie wyrażenia zgody na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 5 -15 grudnia 2023 r. będą rozpatrywane cofnięcia następujących kandydatów 

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 5-15 listopada 2023 r. będzie rozpatrywana sprawa  o ponowne rozważenie wniosku 

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 5 -15 grudnia 2023 r. będą rozpatrywane sprawy w przedmiocie przejścia i przeniesienia sędziego w stan spoczynku

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 21 - 24 listopada 2023 r. będą rozpatrywane następujące zgłoszenia kandydatów - aktualizacja dotyczy kandydatów do Naczelnego Sądu Administracyjnego