Data wydarzenia: 08-12-22

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych.

 

Data wydarzenia: 06-12-22

w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk senacki nr 875)

 

Data wydarzenia: 06-12-22

w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 

Data wydarzenia: 06-12-22

w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz niektórych innych ustaw

 

Data wydarzenia: 25-11-22

w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (UD448)