Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 23 - 27 października 2023 r. będzie rozpatrywana sprawa w przedmiocie o ponowne powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku asesorskim 

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 23 - 27 października 2023 r. będzie rozpatrywana sprawa w przedmiocie o ponowne powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 23 - 27  października 2023 r. będą rozpatrywane sprawy w przedmiocie wyrażenia zgody na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 23 - 27 października 2023 r. będzie rozpatrywana sprawa w przedmiocie przejścia w stan spoczynku

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 10 - 13 października 2023 r. będzie rozpatrywana sprawa w przedmiocie przejścia w stan spoczynku

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 10 - 13 października 2023 r. będą rozpatrywane sprawy w przedmiocie przeniesienia w stan spoczynku

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 10 - 13 października 2023 r. będą rozpatrywane sprawy w przedmiocie wyrażenia zgody na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego